امروز : دوشنبه 1 مرداد 1397
مطالب برگزیده

کد خبر :   4754
بروزرسانی :  1393/9/1 - 08:05
دسته بندی خبر : ورزشی
نسخه قابل چاپ

Bookmark and Shareاطلاعیه رسمی فدراسیون فوتبال
مجمع فدراسیون فوتبال 6 دی ماه برگزار می شود

به گزارش  خبرگزاری ایپنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، با توجه به برگزاری جلسه هیات رئیسه 28 آبان ماه مبنی بر تشکیل مجمع برای انتخاب داوطلبان نامزدی پست انتخاباتی، یک نفر عضو هیات رئیسه از بین مدیر عامل باشگاههای لیگ برتر و یا لیگ دسته اول فدراسیون فوتبال، اطلاعیه ای را به شرح زیر صادر کرد:

بدینوسیله در اجرای مصوبه مورخ 28/8/93 هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ج.ا.ا مبنی بر برگزاری مجمع برای انتخاب داوطلبان نامزدی پست انتخاباتی یک نفر عضو هیات رئیسه از بین مدیرعامل باشگاه های لیگ برتر و یا لیگ دسته اول که طبق ماده 33 اساسنامه این پست طبق مصوبه مورخ هیات رئیسه فدراسیون 25/9/1392 تا مجمع جایگزین شده بود به آگاهی می رساند، مجمع فدراسیون فوتبال با حضور اعضاء مجمع در تاریخ 6/10/93 برگزار می شود.

فلذا، کلیه افراد علاقمند از بین مدیران عامل باشگاه های لیگ برتر و یا لیگ دسته اول که دارای شرایط مشروحه ذیل می باشند، می توانند در پست انتخابی فدراسیون ( یک نفر)  ثبت نام نمایند .

1. شرایط ثبت نام در سایر پست های هیات رئیسه طبق بند 4 از ماده 33 اساسنامه فدراسیون شامل :

1-1) تابعیت ایرانی و سکونت در کشور .

2-1) عدم سوء پیشینه کیفری و محرومیت اجتماعی براساس حکم قضایی و تائید مراجع ذیصلاح .

3-1) دارا بودن حداقل 35 سال تمام و حداکثر 65 سال تمام سن در زمان ثبت نام برای انتخابات .

4-1) دارا بودن حداقل 5 سال سابقه مدیریت و فعالیت در حیطه تخصصی مربوطه ( طبق توضیحات بند 2 بخش ب ).

5-1) دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن .

2. سایر شرایط برای انتخابات بشرح ذیل می باشد ( پست انتخاباتی یک نفر عضو هیات رئیسه از بین مدیران باشگاه های لیگ برتر یا

لیگ دسته اول کشور ):

1-2) طبق بندهای 1 و 2 ماده 33 اساسنامه :

1-1-2 ) هیات رئیسه شامل 9 نفر می باشند :

الف : رئیس فدراسیون

ب: نایب رئیس اول

ج : نایب رئیس دوم و رئیس کمیته مسابقات

د : نایب رئیس سوم و رئیس کمیته بانوان

و : 5 نفر اعضاء دیگر شامل : یک نفر از بین روسای هیات های استانی ، یک نفر از بین مدیران عامل باشگاه های لیگ برتریا لیگ دسته اول کشور ، سه نفر از بین افرادی که سابقه مدیریت دارند .

2-1-2) تمامی اعضاء هیات رئیسه باید توسط مجمع انتخاب یا برکنار شوند . هر یک از نامزدهای شرکت کننده در انتخابات پست انتخابی باید حداقل توسط 5 نفر از اعضاء مجمع پیشنهاد شده باشند .

3-1-2) اعضای هیات رئیسه برای ثبت نام در همان پست در دوره بعدی،  نیازی به اخذ تائیدیه از اعضای مجمع ندارند .

2-2) نحوه ثبت نام و بررسی مدارک نامزدها براساس دستورالعمل ضمیمه الف اساسنامه انجام می گردد .

1-2-2) مدارک داوطلبان نامزد پست انتخابی فدراسیون بشرح ذیل می باشد :

 الف : مدارک عمومی:

1.اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی

2. اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی

3. دو قطعه عکس 4Í6 با زمینه روشن

4. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت در نیروهای مسلح برای آقایان

تبصره : اصل مدارک فوق پس از تطبیق با تصویر آن در موعد مقتضی عودت می گردد .

 ب : مدارک اختصاصی:

1.تکمیل و ارائه فرم داوطلبی ( شماره 3 ) برحسب پست انتخابی :

فرم شماره 3 داوطلب نامزدی بعنوان نامزدی پست عضو هیات رئیسه نماینده مدیران عامل باشگاه ها  .

2. ارائه مدارک معتبر مبنی بر سابقه مدیریت :

 سابقه ریاست یا نایب رئیس یا دبیرکل در فدراسیونهای ورزشی .

سابقه در پست معاون مدیرکل و بالاتر یا همطراز آنها در مشاغل دولتی .

سابقه مدیرعاملی در شرکت های ثبت شده فعال در بخش خصوصی .

سابقه ریاست در هیاتهای فوتبال استانها .

 سابقه مدیرعاملی در باشگاههای فوتبال لیگ برتر و یا لیگ دسته اول .

2-2-2) برای پست انتخابی شرایط ذیل الذکر نیز باید رعایت شود :

3-2-2) مدت ثبت نام 10 روز اداری از تاریخ یکشنبه مورخ 2/9/93 لغایت12/9/93 از ساعت 9:00 الی 16:00 ( باستثناء پنجشنبه ها که از ساعت 9:00 الی 14:00 )  تعیین می شود .

4-2-2) کلیه نامزدهای پست انتخابی می توانند شخصاً یا با معرفی نماینده رسمی ( با در دست داشتن معرفی نامه کتبی ) از تاریخ 2/9/93 لغایت 12/9/93 در روزهای اداری از ساعت 9:00 الی 16:00 ( باستثناء پنجشنبه از ساعت 9:00 الی 14:00 ) جهت اخذ فرم داوطلب نامزدی به دبیرخانه مجمع مراجعه نمایند .

لازم به ذکر است نامزدها می بایست شخصاً فرم شماره 3 تکمیل شده را بهمراه نسخ اصل کلیه مدارک خواسته شده ( مدارک عمومی و اختصاصی ) تا پایان وقت اداری مورخ12/9/93 به دبیرخانه مجمع تحویل نمایند و پس از مهر و امضاء فدراسیون رسید                             اخذ نمایند.

3-2) اختیارات اعضاء مجمع درخصوص تکمیل و ارائه فرم شماره 9 جهت پیشنهاد نامزد پست انتخابی:

پیشنهاد فقط یک نفر بعنوان نامزد پست هیات رئیسه از بین مدیران عامل باشگاه های لیگ برتر یا لیگ دسته اول و درج در فرم شماره 9 .

نظر به اهمیت نقش هیات رئیسه در اداره فدراسیون و اختیار هریک از اعضاء محترم مجمع برای معرفی یک نفر نامزد مورد نظر خود در فرم شماره 9 ، خواهشمند است شخصاً و یا با اعزام نماینده رسمی ( با در دست داشتن معرفی نامه کتبی ) جهت دریافت اوراق مربوط به فرم پیشنهاد نامزد از تاریخ 2/9/93 لغایت 6/9/93 از ساعت 9:00 الی 16:00  به دبیرخانه مجمع مراجعه نمائید.

لطفاً، فرم شماره 9 پیشنهادی نامزد را به صورت دقیق و خوانا تکمیل و ضمن امضاء به مهرآن نهاد ممهور ( در خصوص اعضاء حقیقی فرم ها می بایست امضاء و به اثر انگشت منقوش گردد ) و در روزهای اداری از تاریخ 13/9/93 لغایت 16/9/93 از ساعت 9:00 الی 16:00 ( باستثناء پنجشنبه ها از ساعت 9:00 الی 14:00 ) مهلت دارید فرم ها را از طریق فاکس                         به دبیرخانه مجمع، ارسال و اصل فرم ها نیز توسط اعضاء مجمع یا نماینده رسمی وی ( با ارائه معرفی نامه کتبی ) مستقیماً به دبیرخانه مجمع تحویل گردد و در قبال اصل فرم ها حتماً رسید اخذ شود .

هرگونه خط خوردگی ، لاک گرفتگی ، عدم امضاء یا مهر یا اثر انگشت ، عدم ارسال در زمان مقرر یا معرفی نامزد در پستی غیر از آن سمت که ثبت نام کرده باشند موجب ابطال فرم خواهد شد و بدیهی است مندرجات صحیح در فرم شماره 9  ملاک عمل می باشد  .

فرم شماره 9 قابل کپی برداری یا تجدید دوباره نیستند و پس ازتحویل به دبیرخانه مجمع به طور محرمانه نگهداری می شوند و تحت هیچ عنوان عودت نمی گردد.

بدیهی است مسئولیت نهائی در خصوص ارائه پیشنهاد ، تکمیل فرم شماره 9 ، مهر و امضاء و تحویل آن به دبیرخانه مجمع بعهده هریک از اعضاء مجمع خواهد بود .

مهدی محمدنبی

دبیرمجمع و دبیرکل فدراسیون فوتبال

نظرات شما :

نظری يافت نشد
  نظر شما در مورد این خبر :

نام:
ایمیل:
نظر :
كد امنيتي:


جستجو
آرشیو
تحلیل
نقد
عکس
مصاحبه
گزارش
بیداری اسلامی
-
web page hit counter